Allmänna tävlingsbestämmelser

Dessa tävlingsbestämmelser gäller generellt för Fogdö GK:s tävlingar. Observera dock att för varje enskild tävling kan det finna speciella tävlingsbestämmelser, som ersätter dessa bestämmelser, delvis eller i sin helhet.

Anmälan:

Oavsett vilket anmälningsförfarande du använder dig av skall följande uppgifter lämnas:

Namn, klubbtillhörighet, golf-id:, exakt Hcp, tävlingsdatum och tävlingens namn.

1. Gå till www.golf.se
Logga in med ditt Golf-ID och lösenord.
Välj ”Min Golf” i menyn och sen "Tävlingar"
Du kan nu välja var och när du vill spela tävling.
Din anmälan går direkt in i databasen, vilket gör att klubben aldrig  kommer att missa den.

Ditt Golf-ID hittar du på ditt medlemskort, lösen är de 4 sista siffrorna om du inte ändrat till ett eget.


2. Genom att ringa till tävlingsledaren, telefonnummer finns längstner på tävlingsprogrammet.

 

 

Anmälan är bindande. I och med att du lämnat in din anmälan godkänner du också att ditt namn får publiceras på Internet.

Utebliven ankomst:

Anmäld spelare som ej infinner sig till tävlingsstart debiteras full startavgift, om ej meddelande lämnats till ansvarig tävlingsledare.
Senast 30 min före första start.

Sista anmälningsdag: Onsdag kl 18:00 före gällande tävlingsdag.

Efteranmälan:

Senast 30 minuter före första start och endast om ledig plats finns.

Vid efteranmälan betalas en extra tävlingsavgift om 40kr = 100kr totalt.

Anmälningsavgift: 60 kr för seniorer, 40 kr för juniorer (t o m det år de fyller 18)
För icke medlemmar tillkommer reducerad greenfee avgift om 220 kr.

Tävlingsgreenfee:

Gästande spelare betalar, förutom anmälningsavgift, 220 kr.

Urvalsprincip: Anmälningsordning.

Klassindelning: Klass A -18,0
Klass B 18,1-26,0
Klass C 26,1-36
Klass D 36-54                
Används endast vid större tävlingar, så som Sörmlandsutbytet.

Max HCP:

36 vid singeltävling
72 vid lagtävling (2-manna)
96 vid lagtävling (3-manna)
144 vid lagtävling (4-manna)

Tee: Herrar spelar gul tee

Damer spelar röd tee

Herrar från 75 år får spela från röd tee om så önskas enligt Tee i HCP tävlingar.

  När Fogdö GK anordnar tävling där Hcp 36-54 tillåts, spelar deltagare från Röd Tee med Hcp 36.

Startordning: Anslås på internet = www.golf.se

Lokala bestämmelser 1. Före tävling får spelare endast använda avsedd övningsgreen för chip och putt träning.

Avgörande vid lika placering: 1. Lägst bruttoresultat = lägsta SHCP
2. Sista 9, 6, 3 och sista hålet i nämnd ordning
3. Placering delas

Regler: I övrigt gäller Regler för golfspel (giltig från januari 2019)
Spel- och tävlingshandboken(giltig från januari 2019)
Handicapregler 2020-
Decisions on the Rules of Golf

Tävlingsledarens beslut

   

Tävlingsbestämmelser Trophy

Trophy omfattar 7 deltävlingar där de 6 bästa får tillgodoräknas. Vinst i en deltävling ger 12 poäng, andra plats 10 poäng, tredjeplats ger 8 o s v till tionde plats som ger 1 poäng. Tävlingarna är öppna för medlemmar i golfklubb anslutna till SGF.

Spelform: Slagtävling 18 hål med Hcp.

Tävlingstee:

 

Regel:

Gul tee för herrar

Röd tee för damer

Tee i HCP-tävlingar enligt Spel- och Tävlingshandboken

Klassindelning: En klass

Urvalsprincip: Anmälningsordning

Högsta tillåtna Hcp: Deltagare med Hcp 36-54 spelar på Hcp 36, Röd tee.

Avgörande vid lika: 1. Flest antal första platser placering (slutställning).
2. Flest antal andra platser o s v
3. Matchspel sudden death med början på hål 1

Priser deltävling: Priser till de tre främsta, beroende på antal startande, i form av presentkort.

Priser slutställning: Priser till de tre främsta som utdelas vid höstårsmöte. Även priser till de 8 bästa som är kvalificerade att delta i Fogdö Cup utdelas i samband vid start av cupspelet.

Tävlingsdagar: Se tävlingsprogrammet här
Övrigt: Se Fogdö GK:s allmänna tävlingsbestämmelser.

   

Trophy Scratch


Ingår som separat tävling i Trophy 2024 och gäller både herr- och damklass med egen poängräkning enligt nedan.
Poängsystemet i scratch är samma som Trophy med utdantag för delad placering, då delas även poängen.

Priser för herr och dam klasserna utdelas vid höstårsmötet.

   

Tävlingsbestämmelser Fogdö Cup

Spelform: Matchspel över 18 hål. Utslagsturnering i kvartsfinaler, semifinaler och final.

Kvalificerade: De 6 bästa deltävlingar räknas i Trophy. Avser tävling 1 till 7 enligt poängberäkning.

Avgörande vid lika resultat: Särspel sudden death med början på hål 1
Priser: Priser till de två främsta. Vinnaren erhåller dessutom en inteckning i ett vandringspris.

Prisutdelning: I samband med höstårsmöte.

Tävlingsdagar:

Sista deltävlignen i Fogdö Trohpy spelas lördagen den 17:e augusti.
Datum och tidpunkt för slutspelsmatcher bestäms enskilt mellan berörda i respektive kvalsteg dock med hänsyn till datumen nedan.

Alla kvartsfinalmatcher skall spelas senast 1/9
Alla semifinalmatcher skall spelas senast 15/9
Finalmatchen skall spelas senast 29/9

Om en deltagare ej kan spela senast på angivna datum ovan lämnar spelaren automatiskt WO.

 

Övigt: Se Fogdö GK:s allmänna tävlingsbestämmelser.

 

 

Klubbens vandringspriser inköpta 2020

Vandringspriser till KM för Herrar resp. Damer inköpta vid företaget Bowler i Eskilstuna, Pokaler Lucca, 280 mm, Glentons idrottspriser (www.glentons.se)
Med fast inskription Fogdö GK KM Herrar och Fogdö GK KM Damer.

Vandringspriserna skall förses med gravyrskyltar efter varje KM. Dessa beställes från samma företag (Guldbotten med svart text)

Följande statuter gäller:
Vandringspriset tilldelas slutgiltigt den spelare som har tre inteckningar i sitt vandringspris.”

 

Copyright © Fogdö GK & Fogdö Folk Golf 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB