Fogdö Golfklubb

Fogdö Golfklubb bildades i oktober 1995 och är ansluten till Svenska golfförbundet sedan 1996.

Klubben är liten i förhållande till många andra klubbar och allt bygger på ideellt arbete som också genererar gemenskap.

 

Inspel klubbens infoblad - redaktör Tomas Wahlqvist

Inspel 18-1

Inspel 17-4

Inspel 17-3

Inspel 17-2

Inspel 17-1

Inspel 16-4

Inspel 16-3

Inspel 16-2

Inspel 16-1

 

Klubben ansvarar ej för driften av golfbanan utan har ett nyttjanderättsavtal med banägarna och betalar en spelrättsavgift årligen för detta!

 

Copyright © Fogdö GK & Fogdö Folk Golf 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB