Gäster Banan Medlemmar

Fogdö Golfklubbs styrelse

Postadress

Fogdö Golfklubb
c/o Paul Anderson
Vansö, Hummelslindan
645 92  STRÄNGNÄS


kansli@fogdogk.se
0737-28 66 86

 

 

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Paul Anderson
Banfrågor
0737-28 66 86
kansli@fogdogk.se

Vice ordförande
Harriet Wiik

070 671 66 15

Sekreterare
Anders Kroné
070-686 45 91
anders.krone@live.se
Ekonomiansvarig
Ann Johnsson

073-180 37 19
ann@fogdogk.se
Ledamot
Ann-Marie Andersson
Medlemsintag och handicap
073-300 38 71
ann-marie@fogdogk.se
 
   
   

 

Greenfee mm


Vardagar 200 kr
Helgdagar 240 kr

Medlemsskap
Senior 2600 kr
Junior, från 900 kr

Inloggning Min Golf