Allmänna tävlingsbestämmelser

Dessa tävlingsbestämmelser gäller generellt för Fogdö GK:s tävlingar. Observera dock att för varje enskild tävling kan det finna speciella tävlingsbestämmelser, som ersätter dessa bestämmelser, delvis eller i sin helhet.

Anmälan:

Oavsett vilket anmälningsförfarande du använder dig av skall följande uppgifter lämnas:

Namn, klubbtillhörighet, golf-id:, exakt Hcp, tävlingsdatum och tävlingens namn.

1. Gå till www.golf.se
Logga in med ditt Golf-ID och lösenord.
Välj ”Min Golf” i menyn och sen "Tävlingar"
Du kan nu välja var och när du vill spela tävling.
Din anmälan går direkt in i databasen, vilket gör att klubben aldrig  kommer att missa den.

Ditt Golf-ID hittar du på ditt medlemskort, lösen är de 4 sista siffrorna om du inte ändrat till ett eget.


2. Genom att ringa till tävlingsledaren, telefonnummer finns längstner på tävlingsprogrammet.

 

 

Anmälan är bindande. I och med att du lämnat in din anmälan godkänner du också att ditt namn får publiceras på Internet.

Utebliven ankomst:

Anmäld spelare som ej infinner sig till tävlingsstart debiteras full startavgift, om ej meddelande lämnats till ansvarig tävlingsledare.
Senast 30 min före första start.

Sista anmälningsdag: Onsdag kl 18:00 före gällande tävlingsdag.

Efteranmälan:

Senast 30 minuter före första start och endast om ledig plats finns.

Vid efteranmälan betalas en extra tävlingsavgift om 40kr = 100kr totalt.

Anmälningsavgift: 60 kr för seniorer, 40 kr för juniorer (t o m det år de fyller 18)
För icke medlemmar tillkommer reducerad greenfee avgift om 140 kr.

Tävlingsgreenfee:

Gästande spelare betalar, förutom anmälningsavgift, 140 kr.

Urvalsprincip: Anmälningsordning.

Klassindelning: Klass A -18,0
Klass B 18,1-26,0
Klass C 26,1-36
Klass D 36-54                
Används endast vid större tävlingar, så som Sörmlandsutbytet.

Tee: Herrar spelar gul tee

Damer spelar röd tee

Herrar från 75 år får spela från röd tee om så önskas enligt Tee i HCP tävlingar.

  När Fogdö GK anordnar tävling där Hcp 36-54 tillåts, spelar deltagare från Röd Tee med Hcp 36.

Startordning: Anslås på internet = www.golf.se

Lokala bestämmelser 1. Före tävling får spelare endast använda avsedd övningsgreen för chip och putt träning.

Avgörande vid lika placering: 1. Lägst bruttoresultat = lägsta SHCP
2. Sista 9, 6, 3 och sista hålet i nämnd ordning
3. Placering delas

Regler: I övrigt gäller Regler för golfspel (giltig från januari 2019)
Spel- och tävlingshandboken(giltig från januari 2019)
Handicapregler 2020-
Decisions on the Rules of Golf

Tävlingsledarens beslut

   

Tävlingsbestämmelser Trophy

Trophy omfattar 8 deltävlingar, 6 av dessa får tillgodoräknas. Vinst i en deltävling ger 12 poäng, andra plats 10 poäng, tredjeplats ger 8 o s v till tionde plats som ger 1 poäng. Tävlingarna är öppna för medlemmar i golfklubb anslutna till SGF.
På grund av COVID-19 så kommer det 2020 enbart arrangeras 5 deltävlingar och samtlig kommer att räknas i totalserien.

Spelform: Slagtävling 18 hål med Hcp.

Tävlingstee:

 

Regel:

Gul tee för herrar

Röd tee för damer

Tee i HCP-tävlingar enligt Spel- och Tävlingshandboken

Klassindelning: En klass

Urvalsprincip: Anmälningsordning

Högsta tillåtna Hcp: Deltagare med Hcp 36-54 spelar på Hcp 36, Röd tee.

Avgörande vid lika: 1. Flest antal första platser placering (slutställning).
2. Flest antal andra platser o s v
3. Matchspel sudden death med början på hål 1

Priser deltävling: Priser till de tre främsta, beroende på antal startande, i form av presentkort.

Priser slutställning: Priser till de tre främsta som utdelas vid höstårsmöte. Även priser till de 8 bästa som är kvalificerade att delta i Fogdö Cup utdelas i samband vid start av cupspelet.

Tävlingsdagar: Se tävlingsprogrammet här
Övrigt: Se Fogdö GK:s allmänna tävlingsbestämmelser.

   

Trophy Scratch


Ingår som separat tävling i Trophy 2020 och gäller både herr- och damklass med egen poängräkning enligt nedan.
Poängsystemet i scratch är samma som Trophy med utdantag för delad placering, då delas även poängen.

Priser för herr och dam klasserna utdelas vid höstårsmötet.

   

Tävlingsbestämmelser Fogdö Cup

Spelform: Matchspel över 18 hål. Utslagsturnering i kvartsfinaler, semifinaler och final.

Kvalificerade: De åtta främsta från Fogdö Trophy. Avser tävling 1 till 8 enligt poängberäkning.

Avgörande vid lika resultat: Särspel sudden death med början på hål 1
Priser: Priser till de två främsta. Vinnaren erhåller dessutom en inteckning i ett vandringspris.

Prisutdelning: I samband med höstårsmöte.

Tävlingsdagar:

Sista deltävlignen i Fogdö Trohpy spelas lördagen den 10:e augusti.
Datum och tidpunkt för slutspelsmatcher bestäms enskilt mellan berörda i respektive kvalsteg dock med hänsyn till datumen nedan.

Alla kvartsfinalmatcher skall spelas senast 23/8
Alla semifinalmatcher skall spelas senast 30/8
Finalmatchen skall spelas senast 6/9

Om en deltagare ej kan spela senast på angivna datum ovan lämnar spelaren automatiskt WO.

 

Övigt: Se Fogdö GK:s allmänna tävlingsbestämmelser.

Copyright © Fogdö GK & Fogdö Folk Golf 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB