Vårårsmöte för Fogdö Golfklubb 2020

  

Årsmötes-ärenden såsom:

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Personval  enligt valberedningens förslag.

Stadgeändringsförslag om ev. utökat antal styrelseledamöterPats: Fogdö bygdegård
Tid: Torsdagen, 5/3, 18:00

 

 

Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

 

VÄLKOMNA !

Styrelsen

 

Obs! Lägg in aktuell e-post adress via ”Min Golf” under ”Mina uppgifter” för att göra det möjligt att skicka kallelser via e-post. Detta spar både pengar och kraft!

Copyright © Fogdö GK & Fogdö Folk Golf 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB