Vårårsmöte för Fogdö Golfklubb

  

Årsmötes-ärenden såsom:

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Personval  enligt valberedningens förslag.

Pats: Fogdö bygdegård
Tid: 16/3, 10:30

 

 

Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Efter årsmötet presenteras Fogdö Golfbana AB och nyheter  på banan för året.
Dessutom ges en genomgång av de viktigaste förändringarna i de nya golfregler som gäller fr.o.m. 20190101

Föredragningslista finns HÄR

 

VÄLKOMNA !

Styrelsen

 

Obs! Lägg in aktuell e-post adress via ”Min Golf” under ”Mina uppgifter” för att göra det möjligt att skicka kallelser via e-post. Detta spar både pengar och kraft!

Copyright © Fogdö GK & Fogdö Folk Golf 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB