Gäster Banan Medlemmar

 

Fogdö Golfklubb

Fogdö Golfklubb bildades i oktober 1995 och är ansluten till Svenska golfförbundet sedan 1996.

Klubben är liten i förhållande till många andra klubbar och allt bygger på ideellt arbete som också genererar gemenskap.

 

Inspel klubbens infoblad - redaktör Tomas Wahlqvist

Inspel 18-1

Inspel 17-4

Inspel 17-3

Inspel 17-2

Inspel 17-1

Inspel 16-4

Inspel 16-3

Inspel 16-2

Inspel 16-1

 

Klubben ansvarar ej för driften av golfbanan utan har ett nyttjanderättsavtal med banägarna och betalar en spelrättsavgift årligen för detta!

 

Postadress
Fogdö Golfklubb
c/o Paul Anderson
Vansö, Hummelslindan
645 92  STRÄNGNÄS

 


 

Greenfee mm


Vardagar 200 kr
Helgdagar 240 kr

Medlemsskap
Senior 2600 kr
Junior, från 900 kr

Inloggning Min Golf